Birinci Dereceden Denklem Ve Çözüm Kümesi

  • Konu Anlatımı
  • Konu Videosu
  • Online Test 1
  • Online Test 2
  • Online Test 3
  • Online Test 4

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem

İçerisinde en az bir değişken bulunduran iki niceliğin birbirine eşitliğini belirten bağıntıya denklem denir.

 3x + 5 = 0,  2m + n = 13, x2 – 6x = 10 ifadeleri birer denklem belirtir.

a, b gerçek sayılar ve a ≠ 0 olmak üzere, ax + b = 0 biçimindeki denklemlere birinci dereceden

bir bilinmeyenli denklem denir.

a ve b ye denklemin katsayıları ve x değişken adı verilir. Değişkenin üssü denklemin derecesini belirtir.

3y – 12 = 0 denkleminde değişken y ve denklemin derecesi 1 dir.

x2 – 5 = 0 denkleminde değişken x ve derecesi 2 dir.

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Çözümü

ax + b = 0 denkleminin çözümü denklemi sağlayan x gerçek sayısıdır.

x gerçek sayısına denklemin kökü denir.

ax + b = 0

      ax = –b

       straight x space equals thin space fraction numerator negative straight b over denominator straight a end fraction

Çözüm kümesi; straight Ç space equals space open curly brackets fraction numerator negative straight b over denominator straight a end fraction close curly brackets space olur.

Çözüm Kümesinin R veya Olma Durumu

  a ≠ 0 ise denklemi sağlayan yalniz bir tane x değeri vardır.

  a = 0 ve b = 0 ise denklem 0x + 0 = 0 olur.

    Bu durumda x değişkeninin alacağı tüm gerçek sayı değerleri denklemi sağlar.

    Yani çözüm kümesi gerçek sayılardır. Ç = R biçiminde gösterilir.

  a = 0 ve b ≠ 0 ise denklem 0x + b = 0 olur.

   Bu durumda x değişkeninin alacağı tüm x gerçek sayıları için eşitlik doğru olmaz.

   Çözüm kümesi boş küme olur. Ç = ∅ dir.

   Videolu Konu Anlatım PDF Linki İçin Tıklayınız.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!