Birinci Dereceden Denklem Ve Çözüm Kümesi

  • Text
  • Video
  • Online Test 1
  • Online Test 2
  • Online Test 3
  • Online Test 4

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem

İçerisinde en az bir değişken bulunduran iki niceliğin birbirine eşitliğini belirten bağıntıya denklem denir.

 3x + 5 = 0,  2m + n = 13, x2 – 6x = 10 ifadeleri birer denklem belirtir.

a, b gerçek sayılar ve a ≠ 0 olmak üzere, ax + b = 0 biçimindeki denklemlere birinci dereceden

bir bilinmeyenli denklem denir.

a ve b ye denklemin katsayıları ve x değişken adı verilir. Değişkenin üssü denklemin derecesini belirtir.

3y – 12 = 0 denkleminde değişken y ve denklemin derecesi 1 dir.

x2 – 5 = 0 denkleminde değişken x ve derecesi 2 dir.

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Çözümü

ax + b = 0 denkleminin çözümü denklemi sağlayan x gerçek sayısıdır.

x gerçek sayısına denklemin kökü denir.

ax + b = 0

      ax = –b

       straight x space equals thin space fraction numerator negative straight b over denominator straight a end fraction

Çözüm kümesi; straight Ç space equals space open curly brackets fraction numerator negative straight b over denominator straight a end fraction close curly brackets space olur.

Çözüm Kümesinin R veya Olma Durumu

  a ≠ 0 ise denklemi sağlayan yalniz bir tane x değeri vardır.

  a = 0 ve b = 0 ise denklem 0x + 0 = 0 olur.

    Bu durumda x değişkeninin alacağı tüm gerçek sayı değerleri denklemi sağlar.

    Yani çözüm kümesi gerçek sayılardır. Ç = R biçiminde gösterilir.

  a = 0 ve b ≠ 0 ise denklem 0x + b = 0 olur.

   Bu durumda x değişkeninin alacağı tüm x gerçek sayıları için eşitlik doğru olmaz.

   Çözüm kümesi boş küme olur. Ç = ∅ dir.

   Videolu Konu Anlatım PDF Linki İçin Tıklayınız.

Online Test 1: 54
Online Test 2: 607
Online Test 3: 608
Online Test 4: 55
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!