Tamsayılar

  • Text
  • Video
  • Online Test 1
  • Online Test 2
  • Online Test 3

Tam Sayılar

Z = {..., −2,−1, 0, 1, 2, ...} kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.

Pozitif Tam Sayılar

Z+ = {1, 2, 3, ...}  kümesinin her bir elemanına pozitif tam sayı denir.

Negatif Tam Sayılar

Z = {..., −3, −2, −1} kümesinin her bir elemanına negatif tam sayı denir.

Z = Z ∪ Z+ dır.

Tam Sayı Çeşitleri

Tek Sayı

n ∈ Z olmak üzere, (2n − 1) genel ifadesi ile belirtilen tam sayılara tek sayı denir.

T = {..., −5, −3, −1, 1, 3, 5, ...}

Çift Sayı

n ∈ Z olmak üzere, 2n genel ifadesi ile belirtilen tam sayılara çift sayı denir. 

T tek sayıyı ve Ç çift sayıyı göstersin.

T ± T = Ç        

T ± Ç = T       

Ç ± Ç = Ç   

T × T = T   

T × Ç = Ç    

Ç × Ç = Ç 

n ∈ Z+ olmak üzere;

Tn = T 

Çn = Ç

Online Test 1: 705
Online Test 2: 932
Online Test 3: 987
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!