Kümelerin Gösterimi [Çözebilirsiniz]

  • Text
  • Video
  • Online Test 1

      Kümelerin Gösterimi

      Küme elemanları üç farklı biçimde gösterilebilir.

      1. Liste Yöntemi

      Küme elemanlarının, {} biçimindeki parantez içerisine sıra gözetmeksizin aralarına virgül

      konarak yazılımasına liste yöntemi ile gösterim denir.

      Çift rakamları liste biçiminde yazalım: {0, 2, 4, 6, 8}

      2.Ortak Özellik Yöntemi

      Küme elemanlarının ortak özelliklerine göre gösterimine ortak özellik yöntemi denir.

      1 ile 13 arasındaki tam sayıları ortak özellik yöntemi ile gösterelim.

      {x | 1 < x < 13, x tam sayı}

      3. Şema Yöntemi

      Küme elemanlarının kapalı bir eğri içine, önüne ''.'' konularak yazımına Venn şeması

      yöntemi ile gösterim denir.

      A = {a, b, c} kümesini Venn şemasıyla gösterelim.

                                kume2

Online Test 1: 94
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!