Kümelerin Gösterimi [Çözebilirsiniz]

  • Konu Anlatımı
  • Konu Videosu
  • Online Test 1

      Kümelerin Gösterimi

      Küme elemanları üç farklı biçimde gösterilebilir.

      1. Liste Yöntemi

      Küme elemanlarının, {} biçimindeki parantez içerisine sıra gözetmeksizin aralarına virgül

      konarak yazılımasına liste yöntemi ile gösterim denir.

      Çift rakamları liste biçiminde yazalım: {0, 2, 4, 6, 8}

      2.Ortak Özellik Yöntemi

      Küme elemanlarının ortak özelliklerine göre gösterimine ortak özellik yöntemi denir.

      1 ile 13 arasındaki tam sayıları ortak özellik yöntemi ile gösterelim.

      {x | 1 < x < 13, x tam sayı}

      3. Şema Yöntemi

      Küme elemanlarının kapalı bir eğri içine, önüne ''.'' konularak yazımına Venn şeması

      yöntemi ile gösterim denir.

      A = {a, b, c} kümesini Venn şemasıyla gösterelim.

                                kume2

Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!