Küme Temel Kavramlar

  • Text
  • Video
  • Online Test 1
  • Online Test 2

       Küme

       Küme, nesnelerin iyi tanımlanmış bir listedir. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir.

       Kümenin elemanlarının iyi tanımlanmış yani herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekir.

       Örnek

       '' Sınıftaki bazı çocuklar'' bir küme oluşturmaz. Bu çocukların hangi çocuklar olduğu kesin olarak belirtilmemektedir.

       '' Yılın ayları'' bir küme oluşturur.

       '' Çift rakamlar'' bir küme oluşturur.

       Temel Bilgiler

       Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir.

       Kümede, aynı eleman bir kez yazılır.

       Bir x elemanı A kümesinin elemanı ise x ∈ A biçiminde gösterilir ve ''x elemanıdır A'' diye okunur.

       Bir x elemanı A kümesinin elemanı değil ise x ∉ A biçiminde gösterilir ve ''x elemanı değildir A'' diye okunur.

       A kümesinin eleman sayısı s(A) ile gösterilir.

Online Test 1: 93
Online Test 2: 1053
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!