Denk Önermeler ve Önermenin Değili

  • Text
  • Video
  • Online Test 1
  • Online Test 2

ÖNERMELERİN DENKLİĞİ

  Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir.

  p ve q gibi iki önermenin doğruluk değeri aynı ise yani denk iseler p ≡ q şeklinde yazılır.

Örnek:

  p : '' 4 x 3 = 12'' 

  q : '' Bir yıl 12 aydır.'' önermeleri doğru olduklarından, p ve q nun doğruluk değeri 1 dir.

Bu durumda, p ≡ q ≡ 1 dir. 

ÖNERMELERİN DEĞİLİ (OLUMSUZU)  

  Bir önermenin hükmünün değiştirilmesi ile elde edilen yeni önermeye önermenin

değili (olumsuzu) denir.

   Bir p önermesinin olumsuzu p' şeklinde gösterilir.

Örnek:

   p : '' 7 + 5 = 12'' önermesinin değili; p' : '' 7 + 5 ≠ 12'' biçiminde olur.

Online Test 1: 897
Online Test 2: 898
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!