Noktanın Doğruya Göre Simetriği

  • Konu Anlatımı
  • Konu Videosu
  • Online Test 1
  • Online Test 2

Noktanın y = x ve y = –x Doğrularına Göre Simetriği

Bir noktanın y = x doğrusuna göre simetriği alınırken koordinatları yer değiştirir.

y = –x doğrusuna göre simetriği alınırken koordinatları hem yer değiştirir hem deişaret değiştirir.

A(a, b) nin y = x doğrusuna göre imetriği A'(b, a) olur.

A(–a, –b) nin y = x doğrusuna göre simetriği A''(–b, –a) olur.

Noktanın x = a ve y = b Doğrularına Göre Simetriği

P(x, y) noktasının x = a doğrusuna göre simetriği P'(2a –x, y) dir.

P(x, y) noktasının y = b doğrusuna göre simetriği P''(x, 2b –y) dir.

Noktanın ax + by + c = 0 Doğrusuna Göre Simetriği

A(x1, y1) noktasının d : ax + by + c = 0 doğrusuna göre simetriği, B(x2, y2) ise [AB] ⊥ d ve |AP| = |BP| olur.

AB ⊥ d olduğundan AB ile d doğrusunun eğimleri çarpımı –1 dir.

B noktasının koordinatlarını bulmak için önce AB doğrusunun denklemi yazılır.

AB doğrusu ile d doğrusunun kesişim noktası olan P noktasının koordinatları ortak çözüm yapılarak bulunur.

Ardından A noktasının P noktasına göre simetriği alınır.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!