Noktanın Noktaya ve Eksenlere Göre Simetriği

  • Konu Anlatımı
  • Konu Videosu
  • Online Test 1

 Noktanın Noktaya Göre Simetriği

Şekilde; A nın P ye göre simetriği A' noktasıdır.

Bu üç noktadan herhangi iki tanesinin koordinatları verildiğinde üçüncüsü bulunabilir.

Burada P noktası [AA'] doğru parçasının orta noktası olduğundan analitik geometriden

bildiğimiz orta nokta bulma işlemini kullanırız.

P = fraction numerator straight A space plus space straight A apostrophe over denominator 2 end fraction olur.

Aklınızda Bulunsun!

Orta nokta bulma işlemi aşağıdaki gibidir.

Noktanın Eksenlere ve Orijine Göre Simetriği

Analitik düzlemde verilen bir noktanın;

x eksenine göre simetriği alınırken ordinatının işareti,

y eksenine göre simetriği alınırken apsisinin işareti,

orijine göre simetriği alınırken ikisinin de işareti değişir.

A(a, b) noktasının x eksenine göre simetriği B(a, –b),

A(a, b) noktasının y eksenine göre simetriği D(–a, b),

A(a, b) noktasınınorijine göre simetriği C(–a, –b) olur.

Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!