Sonlu, Sonsuz, Eşit ve Sabit Diziler

  • Konu Anlatımı
  • Konu Videosu
  • Online Test 1

Sonlu Dizi - Sonsuz Dizi

k pozitif tam sayı olmak üzere, bir dizinin ilk k teriminden oluşan diziye sonlu dizi denir.

Dizinin tanım kümesi, Z+ olursa sonsuz dizi olur.

Eşit Diziler

∀ n ∈ Z+ için,

an = bn oluyorsa, (an) ve (bn) dizilerine eşit diziler denir ve (an) = (bn) şeklinde gösterilir.

Sabit Dizi

Bir dizinin tüm terimleri birbirine eşit ise bu diziye sabit dizi denir.

Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!