Polinom Temel Kavramlar

  • Konu Anlatımı
  • Konu Videosu
  • Online Test 1
  • Online Test 2
  • Online Test 3

Polinomlarla İlgili Temel Kavramlar

x belirsiz (değişken), n doğal sayı ve a0, a1, a2, ..., an ∈ R olmak üzere,

P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an–1xn–1 + anxn polinomu verilsin.

♦ a0, a1x, a2x2,  ..., an–1xn–1, anxn in her birine P(x) polinomunun terimleri denir.

a0, a1, a2, ..., an–1, an nin her birine polinomun katsayıları denir.

♦ Polinomun terimleri içinde herhangi bir akxk teriminde x in kuvveti olan k ∈ N ye bu terimin derecesi denir.

♦ Polinomu oluşturan terimler içerisinde derecesi en büyük olan terimin kat sayısına polinomun baş kat sayısı,

  bu terimin derecesine de polinomun derecesi denir ve der[P(x)] ile gösterilir.

♦ Değişkenden bağımsız olan terime (a0) polinomun sabit terimi denir.

♦ a0 = a= a2 = an–1 = an = 0 ise P(x) polinomuna sıfır polinomu denir.

  Sıfır polinomunun derecesi tanımsızdır.

♦ a0 = a= a2 = an–1 = an = 0 ve a0 ≠ 0 ise P(x) polinomuna sabit polinom denir.

  Sabit polinomun derecesi sıfırdır.

Videolu Konu Anlatım PDF Linki İçin Tıklayınız.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!