Fonksiyon Kavramı

  • Konu Anlatımı
  • Konu Videosu
  • Online Test 1
  • Online Test 2

A ve B boşkümeden farklı iki küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin yalnız bir elemanına

eşleyen ilişkiye fonksiyon denir. Fonksiyonlar genellikle, f, g, h gibi sembolize edilir. Bir A kümesinden B kümesine

tanımlı f fonksiyonu f : A → B ile gösterilir. A kümesine tanım kümesi, B kümesine değer kümesi denir.

A dan A ya tanımlı bir fonksiyona kısaca A da tanımlı fonksiyon denir. f fonksiyonu A kümesinden alınan bir x elemanını

B kümesinde bir y elemanı ile eşliyorsa x in f fonksiyonu altındaki görüntüsü y dir . y = f(x) biçiminde gösterilir.

f: A → B olmak üzere tanım kümesindeki elemanların f fonkisyonu altındaki görüntülerinin kümesine fonksiyonun

görüntü kümesi denir ve f(A) biçiminde gösterilir.

Örnek

A = {–2, 0, 1} ve B = {–5, –3, 1, –1, 4} olmak üzere aşağıdaki şekle göre f bağıntısını inceleyelim.

Tanım kümesinde boşta eleman kalmadığından ve tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesinde yalnız

bir eleman ile eşlendiğinden f bir fonksiyondur.

f fonksiyonunun tanım kümesi A = {–2, 0, 1}, değer kümesi B = {–5, –3, 1, –1, 4}, görüntü kümesi f(A) = {–1, 1, –5} olur.

–2 nin f altındaki görüntüsü –5 olduğundan f(–2) = –5 biçiminde yazılır.

Benzer biçimde f(0) = –1 ve f(1) = 1 olur.

f fonksiyonu liste biçiminde, f = { –2, –5), (0, –1), (1, 1)} biçiminde gösterilebilir.

Video Konu Anlatım PDF Linki İçin Tıklayınız.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!