Fonksiyon Türleri - 1

  • Konu Anlatımı
  • Konu Videosu
  • Online Test 1
  • Online Test 2
  • Online Test 3
  • Online Test 4

İçine Fonksiyon

Görüntü kümesi değer kümesine eşit olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir. Diğer bir ifadeyle, değer kümesinde

boşta eleman kalıyorsa, f fonksiyonu içine fonksiyondur.

f : A → B tanımlı verilen f fonksiyonu, değer kümesinde boşta eleman kaldığından içine fonksiyondur.

Bire bir Fonksiyon

Tanım kümesindeki her farklı elemanın görüntüsü de farklı ise bu tür fonksiyonlara bire bir fonksiyon denir.

Tanım kümesindeki her farklı elemanın görüntüsü farklı olduğundan f fonksiyonu bire birdir.

Örten Fonksiyon

Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyona örten fonksiyon denir. Diğer bir ifadeyle, değer kümesinde

boşta eleman kalmıyorsa f : A → B fonksiyonu örtendir.

f : A → B örten ise f(A) = B dir.

Eşit Fonksiyon

A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere

f : A → B ve g : A → B tanımlı f ve g fonksiyonları;

∀ x ∈ A için f(x) = g(x) oluyorsa bu fonksiyonlara eşit fonksiyonlar denir ve f = g biçiminde gösterilir.

Birim Fonksiyon

A boş kümeden farklı bir küme olmak üzere, tanım kümesindeki her elemanı kendisine eşleyen fonksiyon birim fonksiyon denir.

f: A → A, f(x) = x biçiminde gösterilir.

f birim fonksiyon ise,

f(a) = a

f(b) = b

f(c) = c

f(d) = d olur.

Sabit Fonksiyon

Görüntü kümesi bir elemanlı olan fonksiyona sabit fonksiyon denir.

A kümesindeki her elemanın B kümesindeki görüntüsü aynı ise f sabit fonksiyondur.

Doğrusal Fonksiyon

a, b ∈ R olmak üzere, f(x) = ax + b biçimindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir.

Diğer bir ifadeyle grafiği bir doğru olan fonksiyona doğrusal fonksiyon denir.

Videolu Konu anlatım PDF linki için tıklayınız

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Tüm sınıflar için, yazılı ve videolu matematik konu anlatımları, her konu için online test ve sizler için hazırlanmış on binlerce soru ile hizmetinizdeyiz.

ekolaymatematik  gururla sunar....

X

Right Click

Kopyalama Yapmayınız!